LånaPengar365.se - visar smarta lån på nätet

Ekonomisk ordlista
För att underlätta för dig när du ska fylla i din ansökan för att låna pengar snabbt eller kontakta banken i något annat ärende kan det vara bra att ha koll på några vanliga ekonomiska termer. Vi listar de vanligaste.

Ekonomisk ordlista

LånaPengar365 listar här de vanligaste orden du kommer stöta på i din kontakt med banken eller annan kreditgivare. Som ny eller befintlig kund kan du inge bättre förtroende hos lånegivaren om du åtminstone har koll på de grundläggande ekonomiska termerna.

De flesta banker och kreditgivare har dessutom egna ordlistor på ekonomiska fackord. Klicka på någon av långivarna vi listar så hittar du deras hemsida och även en ordlista om en sådan finns tillgänglig.

Källa till ordlistan har varit bl a Nationalencyklopedin, artiklar i dagstidningar och affärspress samt Wikipedia.

Amortering

Amortering innebär avbetalning på en skuld. Amortering gäller antingen delar av en skuld eller hela skuldbeloppet.

Amorteringsfritt

Ett amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden.

Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren periodiskt erlägger ett fast belopp, annuitet eller annuitetsbelopp, för ränta och amortering tillsammans. Till skillnad från andra låneformer så varierar inte utgiften för avbetalningar och lånekostnader över lånets löptid.

Avbetalning

Avbetalning är ett sätt att betala för en vara i efterhand. Ofta tillkommer ränta och avgifter som gör att köpet i slutändan kostar mer än om man hade betalat kontant.

Bank

En inrättning som framför allt ägnar sig åt inlåning och utlåning, alltså en form av kreditinstitut. Ordet "bank" syftar i vardagligt tal på ett bankkontor. Bankernas verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen.

Bankbok

En bankbok är en bok som används vid insättning och uttag i en bank. Vid transaktionen noterar banken vad som hänt på kontot.

Bankkonto

Bankkonto är ett konto som en kund har i en bank. På kontot bokför banken kundens uttag och insättningar, och resultatet av transaktionerna anger kontots ställning, vilket kallas för saldo.

Billån

Billån är ett lån för att köpa bil. Vanligtvis är billån konstruerade som annuitetslån till skillnad från vanliga banklån som oftast bygger på rak amortering.

Blancolån

Blancolån är ett lån utan formell säkerhet. Formell säkerhet är inteckning i fast- eller lösegendom, hypotekslån.

Borgensman

Borgensman, person som "går i borgen" för en låntagare, en gäldenär, och ställer upp med säkerhet. Borgensmannen tar på sig att betala skulden om gäldenären inte skulle göra det. Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är en långivare (fordringsägare).

Borgenär

Borgenär, fordringsägare, den part i ett avtal som har en fordran mot någon annan. Den som borgenären har en fordran mot kallas gäldenär.

Bostadslån

Bostadslån, lån som används för att finansiera köp av hus eller bostadsrätt. Som säkerhet för lånet används huset/bostadsrätten.

Bottenlån

Bottenlån är ett lån med en fastighet (eller bostadsrätt) som pant vilket ger en lägre ränta än ett lån utan säkerhet, eftersom lånet utgör en mindre risk för lånegivaren. Bottenlån utfärdas vanligen på upp till högst omkring 85% av inköpspriset eller det värderade priset. Detta som en säkerhetsmarginal för lånegivaren.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Den effektiva räntan tar hänsyn till samtliga kostnader, samt när utbetalningarna sker. Kreditkostnaden är summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån. För bästa ekonomi är det bra om du jämför lån (extern länk, öppnas i nytt fönster) innan du lånar pengar.

Euribor

EURIBOR, eller Euro Interbank Offered Rate är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro. EURIBOR används som referens för räntesättning med mera.

Gäldenär

Gäld är ett juridiskt begrepp som syftar på en förpliktelse att betala en summa pengar. En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Kort ränta

Kort ränta är den marknadsränta som avser lån kortare än ett år. Nivån bestäms i praktiken av ett lands centralbank, dvs i Sverige Riksbanken.

Kredit

Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller varor (varukredit) på viss tid. Olika slags lån, köp på avbetalning samt uppskov med betalning är exempel på olika slags krediter.

Kreditinstitut

Kreditinstitut är en svensk juridisk term för banker och andra kreditmarknadsföretag som har rätt bevilja kredit, dvs ge lån. Ansvarig tillsynsmyndighet för kreditinstituten är Finansinspektionen.

Kreditmarknad

Kreditmarknaden är den del av kapitalmarknaden som handlar med lånat kapital (krediter). Bankmarknadens låneverksamhet är en del av kreditmarknaden.

Kreditrating

Kreditrating, en beskrivning av kreditvärdigheten för en person, ett företag eller ett land. En låg kreditrating innebär att det är hög risk att personen (företaget/landet) ställer in betalningarna på sina lån.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en persons, ett företags, eller till och med ett lands förmåga att betala sina skulder.

London Interbank Offered Rate

London Interbank Offered Rate, också kallat LIBOR, är en daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker inom Londons penningmarknad (eller interbank-marknad).

Lån

Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan, eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt.

Marknadsränta

En marknadsränta är den ränta en aktör (till exempel en person eller ett företag) är beredd att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan.

Mikrolån

Mikrolån är monetära lån som är små till storleken. Ursprungligen har mikrolån använts för att stimulera verksamhet i tredje världen. Idag kan mikrolån även avse SMSlån.

Mikrofinans

Mikrofinans handlar om att ge möjligheter till sparande, lån och försäkringar till fattiga människor som inte är välkomna hos de traditionella bankerna.

Privatlån

Privatlån är ett lån utan säkerhet som är avsedd för konsumtion. De flesta banker idag kallar blancolån för privatlån, för att understryka att lånet är avsett för konsumtion.

Rak amortering

Rak amortering innebär att amorteringsdelen är densamma vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom skulden, och därmed räntan, minskar.

Reporänta

Reporänta är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

Ränta

Ränta är priset på lån av pengar. Räntan betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar.

SMS-lån

SMSLån är en typ av lån där låntagaren snabbt kan låna mindre summor via mobilen.

STIBOR

STIBOR, eller Stockholm Interbank Offered Rate, är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

Seniorlån

Seniorlån är ett banklån till äldre personer med små inkomster mot säkerhet i bostadsrätt eller hus. Seniorlån har ofta högre ränta än motsvarande bostadslån.

Topplån

Topplån är ett lån som tas för att täcka den övre del av ett bostadslån (ca 10-15%) vid fastighetsköp. Topplån saknar ofta säkerhet.

Ska du låna pengar? LanaPengar365.se erbjuder gratis och viktig information när du ska låna pengar varje dag, dygnet runt, året om. Vi är en oberoende webplats när du vill låna pengar, låna pengar utan säkerhet, låna pengar med anmärkning samt jämföra lån.

LanaPengar 365 satsar på utförlig information och fakta om alla typer av lån: privatlån, bolån, billån, smslån, lån med anmärkning, bostadslån, lån utan säkerhet, lån med säkerhet samt kreditkort.

Så långt det är möjligt försöker vi alltid ha den senaste uppdaterade informationen om vilka typer av lån de kreditgivare vi rekommenderar erbjuder samt vilka lånebelopp och grundläggande villkor som gäller för lån och kreditgivning.

LanaPengar 365 förmedlar bara information och fakta om långivare som är registrerade av Finansinspektionen.

Viktigt att tänka på är att en ansökan inte är bindande samt att du ser över din totala ekonomiska situation innan du lånar pengar.

Hem Låna pengar Freedom FinanceLendo Ikano Bank Pluslån Bolån Billån MClån Kreditkort SMSLån Låna pengar med betalningsanmärkning Jämför lån Vanliga frågor Ordlista Kontakt Disclaimer Mer Information English Deutsch
Web: lanapengar365.se Org:lanapengar365.se Titel:Marketing director Twitter:http://twitter.com/lanapengar365 Plats:Stockholm, Sweden Email: